day nit ca sau giay ca sau bop da ca sau sua non alpha lipid Những ứng dụng hữu ích cho iPhone đang được miễn phí - Linh kiện máy tính

Những ứng dụng hữu ích cho iPhone đang được miễn phí

SYStem Activity Monitor (4,99 USD)

Ứng dụng cung cấp chi tiết các thông số thiết bị iOS như CPU, bộ nhớ, RAM, pin, dung lượng Internet (Wi-Fi, 3G/4G) đã sử dụng, phiên bản hệ điều hành và các thống kê khác. Nhờ nó, người dùng có thể giám sát hệ thống, điều chỉnh cách sử dụng hợp lý hơn.